< terug

(21-22) "Zie tekening"

“Zie Tekening”

Master Dissertation 21-22, Robin Schaeverbeke
Brussel/Gent

De tekening is dood lang leve de tekening.

De afgelopen jaren zien we een hernieuwde interesse in de tekening en het tekenen. Naast een esthetische fascinatie wordt de tekening wordt bestudeerd als cognitief artefact, als heuristisch middel, als ontwerptool, als mediërend voorwerp, als authentiek product en/of activiteit…

Waaruit bestaat een architectuurtekening? Waarin verschilt de architectuurtekening met andere vormen tekenen? Wat is de waarde van dat  tekenen in een tijdperk van data en digitale simulatie?

Binnen de masterproef-omgeving zoeken we naar de essenties van het tekenen voor het ontwerpen. Niet de mooie tekening, niet de presentatie tekening, niet de opgewerkte render of artist impression maar brute conceptschetsen, werktekeningen, procestekeningen. De tekening als middel en activiteit om tot ideeën te komen, om ideeën te genereren en te activeren. Maar misschien ook de tekening als autonoom medium om over architectuur te praten.

We vertrekken vanuit de hypothese dat tekenen binnen ontwerpprocessen vier cruciale, inter-acterende functies heeft registratie, exploratie, communicatie en expressie (zie ook Schaeverbeke, Aarts, ’Architectural literacy’: Functions of architectural drawing, Drawing, Research, Theory, Practice, Volume 6, Number 1).

Deze functionele indeling vormt een raamwerk voor uw eigen onderzoek naar de waarde, status en het gebruik van de tekening (maar bij uitbreiding ook van modellen, diagrammen, simulaties en andere artefacten van het ontwerpen) binnen de architectuurpraktijk en uw ontwerpproces.

Uw masterproef zal zoeken naar een speculatief –  getekend – antwoord op een open (zelf gedefinieerd) vraagstuk. De tekeningen en de processen die naar het antwoord leiden, vormen het materiaal om te reflecteren over status en waarde van het tekenen binnen uw ontwerpproces.

Het ‘product’  van de masterproef-omgeving is dubbel. Enerzijds een reeks generatieve tekeningen en een geschreven reflectie op het medium, het proces en haar mogelijke denkprocessen.

Konijn of Eend? Gestalt shifts beperken zich niet tot waarnemingsveranderingen bij fysieke fenomenen. Gestalt shifts komen ook voor in intellectuele, emotionele en spirituele ervaringsprocessen. Is het niet zo dat een architect een platte markering op papier opnieuw interpreteert als ruimtelijke informatie? Zou de ontwerper via de ‘shift’ nieuwe informatie ontdekken voor het ontwerp?

Sleutelwoorden: ontwerpen, tekenen, representatie, verbeelding, functies van het tekenen, epistemologie van het maken, reflectieve praktijk.