< terug

Oud, arm en huurder. Woon-en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen

Woon-en zorgperspectieven van kwetsbare stedelijke ouderen

Het aantal ouderen neemt sterk toe. Ook in Vlaanderen wensen velen van hen in de woning waarin ze wonen oud te worden. Ze worden daar overigens toe aangemoedigd door het Vlaamse ouderenbeleid. Maar is die woning en woonomgeving, waar men in ‘actievere’ jaren woonde, ook de geschikte plaats om ouder te worden?

Dit boek van Pascal De Decker en Emma Volckaert focust op private en sociale huurders met een beperkt budget die in de stad Gent wonen. Op basis van diepte-interviews geeft het een beeld van hoe deze mensen hun woonsituatie ervaren en hoe ze hun toekomst als arme oudere zien. Zijn hun appartementen toegankelijk? Hoe zit het met de voorzieningen in de buurt? Hoe ervaren ze de toegenomen diversiteit in hun omgeving? Biedt de stad een goede woonomgeving om ouder te worden? Is er informele of formele zorg voorhanden?

Antwoorden op deze vragen leiden tot enkele aanbevelingen richting ouderen-, woon-, ruimtelijk en welzijnsbeleid.

  • Pascal De Decker, socioloog, ruimtelijke planner en doctor in de politieke en sociale wetenschappen, is hoogleraar aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven en hij doceert aan de AMRP – Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent.
  • Emma Volckaert, journalist en politicoloog, werkt aan een doctoraat rond wonen en vergrijzing aan de onderzoeksgroep P.PUL – Planning for People, Urbanity & Landscape van de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.