< terug

The Building and the City

Masterproef 2020 – 2021

1 Team compositie

Wim Goes, Klaas Goris en Marc Macken

2 Titel

The Building and the City.

 

Reading the city on this particular moment as an architectural question.

 

“ rien n’aura lieu

               excepté peut-être

                               une constellation”                                    

Stéphane Mallarmé

 

3 Project beschrijving

We bezoeken *Caen of Le Havre of Tournai, een kleinere tot middelgrote Europese culturele stad.
We zoeken naar plekken, naar mogelijkheden om plekken te maken.
Plekken die zijn of kunnen worden, met betekenis en/of een genererende kans voor de buurt, voor de stad.
Plekken met een potentieel voor architecturale ingrepen.
We zoeken naar mogelijkheden op basis van culturele, maatschappelijke, economische, historische, klimatologische, landschappelijke gelaagdheid en geaardheid van deze specifieke stad.

We zoeken de ruimte op tussen de behoefte van de stad (het collectieve) en persoonlijke affiniteiten en lezingen van de student (het individuele).
De ingreep overweegt een schaal (groter of kleiner) en een programma (meer of minder).
Capaciteiten van de student-ontwerper worden ingezet om te komen tot een ontwerp dat omgaat met schaal, tactiliteit, materialiteit, licht, geluid, reuk, kleur,… met de mogelijkheid tot perceptie, beleving en imaginatie.
Een architectuur dat is opgebouwd uit materie, structuur, detail, licht en schaduw, open voor intuïtie, reflectie en beweging.

De studio wordt gevoed door analoge tekening, maquettes en andere media, de studio gaat over het maken, het bouwen. Het denken door het bouwen. Architectuur maken om zo de stad te maken.
Een stad op maat van de bewoner en bezoeker met culturele affiniteit.

Een opdracht met 2 mogelijke schalen.

Of een publiek gebouw van 5000 à 7000 m2

– programma te ontwerpen
– materialiteit en stedenbouwkundige connectie met de stad.
– structureel concept
– technisch concept

Of een publiek gebouw van 500 à 1000 m2 (min of meer)

– programma te ontwerpen
– materialiteit en detail
– bouwconcept
– gedetailleerde uitwerking

4 Timing

Zowel site als programma wordt door student gemotiveerd in relatie met de culturele, economische en maatschappelijke omgeving met een diepgaande motivering en analyse in eerste het semester.

Dit resulteert in een schaalmaquette met presentatie van inhoudelijk en gekwantificeerd programma (wat / hoeveel) en site (waarom – waar)  in eerste review voorzien op einde 1ste semester.

Opstart met review bij begin 2de semester waarbij opmerkingen van eerste review zijn meegenomen.
Hierna verdere uitwerking.

Halfweg 2de semester is er een finale review.

De parallelle studio’s en de verschillende schalen inspireren en bevruchting elkaar tijdens het ontwerpproces en de reviews.

Guy Mouton geeft insteek en review structuur, er is een insteek en review technieken, andere gasten worden uitgenodigd… (worden later geconfirmeerd en gespecifieerd)
Professionele jury met oa. Paul Robbrecht en M.J. Van Hee

5 Stad en corona

*Caen of Le Havre of Tournai.

Eén van deze steden kiezen we afhankelijk van de covid-kleurenkaart.

De keuze zal in oktober bekend gemaakt worden tijdens de briefing of anticiperend op de bezoekdatum voor het onderzoek ter plaatse. Steden zijn te bezoeken met voorzorgsmaatregelen en in bubbels zoals de regelgeving voorschrijft op dat moment.

De student draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid.