< terug

Het Paard van Troye-I

HET PAARD VAN TROYE I
Inbreiden in (klein) stedelijke context

maig24 2020-2021, Semester 2
LEGACY engagement

Foto: ‘Fictions’ © Filip Dujardin

inleiding

Dorpen, gemeenten en kleine steden worden vaak gekenmerkt door een sprawl/conglomeraat van woningen samengehouden door een substedelijk netwerk van straten en pleinen. In dit netwerk vervolledigen  en bepalen scholen, gemeentehuizen, kerken, parochiezalen, sporthallen, commerciële ruimtes,  fabrieken, … kortom markante gebouwen, de stedenbouwkundige structuur. De architectuur met de bijhorende functies vormen het karkas voor het functioneren van deze omgeving over verschillende decennia. Een onvermijdelijke demografische evolutie vormt de basis voor veranderlijk gebruik, uitbreiding of juist leegstand van deze gebouwen.

Deze LEGACY vormt de aanzet van de opdracht: hoe kunnen we dit nalatenschap inzetten als tool tot regeneratie en vernieuwing van het sociale weefsel van de lokale gemeenschap, de onderliggende stedenbouwkundige structuur en de gebouwde omgeving op zich.

Aspecten van een duurzame samenleving, hergebruik, de circulaire economie en circulair bouwen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden en vormen de basis voor een strategie voor de samenleving in de nabije toekomst.

opdracht

Met deze opdracht gaan we dieper in op de inbreiding of de herbestemming van dergelijke markante gebouwen met een beperkte schaal die desondanks een grote impact hebben of kunnen hebben op het kleinstedelijk weefsel.

Studenten kiezen uit drie verschillende gebouwen en contexten met een bijhorend programma of zijn vrij een vergelijkbare andere context met dezelfde complexiteit voor te stellen. Daarnaast neemt de student het voorgestelde programma in zich op, maar is ook daarin vrij om vanuit zijn onderzoek het programma aan te vullen en de complexiteit op te drijven om tot een eventueel interessanter geheel te komen.

Het ontwerp wordt uitgewerkt tot op het niveau van definitief ontwerp, waarbij specifieke onderdelen tot uitvoeringsdetails ontworpen en uitgewerkt worden.

output

De drie voorgestelde contexten zijn digitaal gedocumenteerd: de nodige plannen, snedes en gevels zijn beschikbaar als vertrekpunt voor de student. De finale output van deze opdracht is een BIM model waaruit plannen, snedes en details gegenereerd worden. In de studio wordt de bestaande context gemodelleerd door middel van workshops Archicad en Twinmotion. Studentenlicenties zijn ter beschikking. Er zal aandacht geschonken worden aan de ontwerpmethodiek enerzijds en aan de bouwkundige kennis anderzijds. Het doel is om het BIM model te gebruiken als middel tot een finale output maar niet als een ontwerptool. Daarnaast is het doel voldoende inzicht te ontwikkelen in de constructie en opbouw van het gebouw om goed te modelleren. De focus zal liggen op de structuur en de constructie die de basis voor de architectuur vormen en niet omgekeerd.

CONTEXT 1: MARIEKERKE BASISSCHOOL DE KINDERPLANEET

2

Gelegen in een bocht aan de Schelde vormt de deelgemeente mariekerke een dorp op zich. De school is een typische travee met twee bouwlagen en een zadeldak. Voor het hoofdgebouw ligt een speelplaats, achter het gebouw zijn verschillende gebouwen in bouwfysisch slechte staat dat ze afgebroken dienen te worden.

Het programma voor de uitbreiding van deze school is een turnzaal, drie kleuterklassen, een buitenschoolse kinderopvang en bijhorende sanitaire en technische ruimtes.

CONTEXT 2: POELKAPELLE PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW

3

De parochiekerk van Poelkapelle is bouwkundig erfgoed. Ze vormt het centrum van de deelgemeente Langemark-Poelkapelle. De samensmelting van beide gemeenten heeft het statuut van Poelkapelle verlaagd tot een parochie. Hierdoor staat de kerk grotendeels leeg en onderzoekt met herbestemmingen.

Het nieuwe programma moet minstens toelaten om gebedsdiensten te organiseren. Een herbestemming naar een tentoontstellingsruimte, feestzaal, marktplaats, muziekschool of flex werkplekken met bijhorende sanitaire en technische ruimtes is denkbaar.

CONTEXT 3: GENT DOK NOORD LOODS 019

4

Loods 019 is gelegen in de voormalige industriële zone van het in ontwikkeling zijnde dok noord. De loods is ingepalmd door een kunstenaarscollectief als tijdelijke installatie. Grenzend aan de grindbakken en in combinatie met de kraan (ingericht als kantoor) en het kanaal kan dit gebouw een complex programma aan.

Het voorgestelde programma zijn kunstenaarsateliers, tentoonstellingsruimten en bijhorende sanitaire en technische ruimtes voor jonge kunstenaars.

  • Architect Roland PIFFET – lezze architecten
  • Architect Rudi De Backer – EGUS architecten en ingenieurs

Studio omschrijving in pdf.