< terug

GRENS.GEVA(E)L

GRENS.GEVA(E)L

Academiejaar 2021-22, semester 3, Gent
Engagement: Craftsmanship
Docent: Tom Broekaert

De tastbare publieke ruimte wordt doorgaans gepercipieerd als de ruimte die voor iedereen toegankelijk is, de onbebouwde ruimte, de “lege” ruimte rondom de gebouwen in een stad/dorp/…. de straten, pleinen, parken,…

Deze publieke open ruimtes krijgen net hun karakter en betekenis door de omringende bebouwde ruimte. In deze studio focussen we op deze grens: gevel/toegang/portaal/arcade/straat/plein/….

Context: de stad (Gent) is ons vertrekpunt: pleinen, straten, steegjes, voetpaden,….Size doesn’t matter…..we kiezen fragmenten van de stad. Een of meerder fragmentsnedes.

Wat maakt de stad ,de stad? Wat maakt dat we de stad willen ontdekken, erin verdwalen. Wat maakt de stad steeds anders, telkens opnieuw. Can we do better?

Opgave:

ontwerp van een publieke ruimte/plein a.d.h.v. de omliggende grenzen/gevels. Grens.gevallen

Methodologie:

DETAIL ‐ SNEDE

We maken een ontwerp vanuit het geveldetail. Focus. De (gevel)snede is ons vertrek en eindpunt.

We vertrekken vanuit wat is en transformeren tot wat zou kunnen. Oude gevels krijgen nieuwe betekenis.

 

VERTICAAL ‐ HORIZONTAAL

Onderzoek naar de verhouding tussen gevel (verticaal) en plein (horizontaal) en hun onderlinge wisselwerking.

ORNAMENTIEK ‐ PRAGMATIEK

Onderzoek naar materialiteit/tactiliteit/textuur. Het gezicht van de stad. Form follows function, maar het mag er ook goed uitzien… GELAAGDHEID

Zowel letterlijk als figuurlijk. Hoogtes, laagtes en hoe ermee spelen. VERHOUDING

Op menselijke schaal of mag het iets grootser zijn? Of is “less” nu net “more”? The difference is in the detail.

MAKEN

We maken het ook, maquette‐gewijs, 1/33

Output:

Snede‐isometrie, maquette, collage Het onderzoek is het resultaat.

At the end, and from the beginning……. It should be fun!

Inspiratie:

“Pet Architecture”, atelier Bow Wow Carlo Scarpa

Aldo Van Eyck

“Reality Properties: Fake Estates” Gordon Matta Clarck

….