< terug

Gelaagdheid

23-24 MA 24

Gelaagdheid (NL)
Marc Macken
Campus Sint-Lucas Gent
Semester 2

Opdracht

Deze studio is een ‘verticale studio’ met de masterstudio van Hera Van Sande en Wim Goes. Bekijk ook die opdracht.

Ze doorloopt hetzelfde parcour van die masterproef via een vooropgesteld stappenplan. Een pré – masterpoef in dezelfde stad.

Op een kleinere schaal worden de meest fragiele plekken met een ruimtelijk ontwerp (+/- 1500 m2) ingevuld.

In deze studio focussen wij op het inhoudelijk en ruimtelijk benoemen van een visie; over welke positie een bijzonder authentiek gebouw kan innemen in deze stad.

Wij starten daarvoor vanuit 2 case studies.

Case study 1:
Start bij het lezen van enkele theoretische visies over architectuur

Case study 2:
Start bij het bestuderen van ruimtelijke axonometrieen en conceptmodellen over architectuur.

 

Methodiek

Case study 1:

Als insteek leest elke student enkele hoofdstukken uit drie iconische boeken met historische uitspraken, thema’s, uitgangspunten, visies.

Met Aldo Rossi, Robert Venturi, en Rem Koolhaas, als mentoren.

  • The architecture of the city van Aldo Rossi
  • Complexity and contradiction in architecture van Robert Venturi 1966
  • Elements of architecture van Rem Koolhaas 2014

De gekozen thema’s uit de boeken worden analytisch ruimtelijk vertaald in tekeningen en vormen de conceptuele basis om zelf mee aan de slag te gaan.

De geschreven taal wordt omgezet naar ruimtelijke tekeningen.

Deze soms tegenstrijdige visies vormen een mogelijke kapstok voor een persoonlijk standpunt over het gebouw en de stad.

Zie het voorbeeld van studenten uit het boek “ Complexity and contradiction in architecture” van Venturi. (Analytische tekening van studenten MA 24 – 2022-2023. Shodan house Le Corbusier).

Complexity and contradiction R. Venturi 1966 Le Corbusier, Shodhan House

Grafische voorstelling: Open en gesloten | het verknippen van volumes

Wat Venturi schrijft over open en gesloten gevelvlakken en het verknippen van volumes, … , in het Shodan House van Le Corbusier is door een analytisch tekening weergegeven in deze axonometrie.

Case study 2:

In de tekeningen voor House IV illustreert P. Eisenman met een reeks axonometrieen de transformaties van een basiskubus naar een hoogontwikkelde ruimtelijke configuratie. De tekeningen zijn gebaseerd op een generatief regelsysteem, waarbij elke volgende beweging een reactie is op de laatste. De kubus wordt gesneden, verlengd en geroteerd totdat de uiteindelijke vorm is bereikt, ongeacht functie en programma.

Met Peter eisenman als ruimtelijke analist, deconstructivist.

Peter Eisenman MoMA 2022 / 21 works online

Peter Eisenman HOUSE VI, Cornwall; Connecticut (2 from 14 Transformations [Axonometric]) https://www.moma.org/collection/works/120930

Het redundant (gelayerd) systeem dat Eisenman beschrijft, namelijk het muur – en het kolommen systeem, vormt de basis van een virtuele geschakelde ruimtelijkheid en wordt als tool ingezet voor een zelf ontworpen gelaagde ruimtelijkheid.

Een speeltuin van ruimtelijke mogelijkheden.

Synthese output

Deze ruimtelijke tekeningen en hun modellen gaan wij loslaten op de contexten. Ze gaan mee vorm geven aan jullie ruimteconcept door ze in dialoog te plaatsen met de culturele demografie, cultuur, geschiedenis, sociale aspecten, architecturale historische kwaliteiten, programma’s, scenario’s .. van deze stad.

Kalender:

W1 – intro, start analyse
W2 – case studies analyse + lezing + tekeningen
W3 – case studies analyse + lezing + tekeningen
W4 – conceptualisering tekeningen naar enveloppes
W5 – conceptualisering tekeningen naar enveloppes
W6 – conceptualisering tekeningen naar modellen
W7 – voorontwerp met stedelijk parcour + scenario’s + programma + structuur
W8 – voorontwerp met stedelijk parcour + scenario’s + programma + structuur
W9  – voorontwerp met stedelijk parcour + scenario’s + programma + structuur
W10 – voorontwerp met stedelijk parcour + scenario’s + programma + structuur
W11  – ontwerp + structuur + ontwerp details (geen uitvoeringsdetails)
W12 – ontwerp + structuur + ontwerp details (geen uitvoeringsdetails)
W13  – test jury met opbouw verhaal in draft
W14  – finale jury