< terug

Eeuwige welvaart

Docent: Dirk Coopman
Engagement: Urban Cultures
Academiejaar 2020-21, semester 1, Gent

Eeuwige welvaart

‘Bouw in de publieke ruimte !
tot voordeel van allen’

Inleiding:

Waarom bouwen in de publieke ruimte:

  • Omdat het massaal ter beschikking is.
  • Ter vrijwaring van verkaveling van het omgevende landbouw- en bosgebied
  • Tot verbetering van de publieke ruimte
  • Omwille van een kleinere ecologische voetafdruk
  • Om staatsmiddelen aan te leveren

Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar. Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen die beter voetgangersgebied worden, te anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen, kaden en recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.

De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp van het architecturale denken.

Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.

Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate inkomsten uit haar gronden. Dat de belasting op arbeid nul kan worden is wat hier in het vooruitzicht wordt gehouden. *

Opgave: Kies een plek in het publieke domein die door bebouwing beter wordt.

Precies door het bedenken van een verbetering is instemming verkrijgbaar immers het publieke domein dient zo op meer dan één wijze allen.

De weegschaal welke stelt ‘het zal goed moeten zijn of het zal niet zijn’, produceert criteria die de discipline zullen aansturen tot de productie van meer en betere stedelijke ruimten. Precies de effecten van gewilde voorbeeldige stedelijkheid zijn het doel. Dat daarmee een staatsbegroting wordt gevoed is een ander effect.

Dirk Coopman

Video: EEUWIGE WELVAART – ‘Bouw in de publieke ruimte’ – Dirk Coopman 2020.mp4

BOUW IN DE PUBLIEKE RUIMTE !.pdf

Eeuwige welvaart 2020.pdf