< terug

Down Memory Lane

Opdrachtfiche OPO MarB 24 – Ontwerpstudio Brussel  

Semester  SEM 2 
Campus  BRUSSEL 
Studiepunten  15 
Titularis 

Engagement

NELE STRAGIER 

Craftsmanship

 

Beschrijving inhoud en aanpak  

DOWN MEMORY LANE vertrekt van de houding om te kijken wat er al is om te bepalen wat moet zijn, werkend met het begrip reminiscentie. Dit is “een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden, dat overeenkomst vertoont met een huidige waarneming”. Het is een aspect van het menselijk geheugen en herinnering. 

Opgave 

Ontwerp een architecturale interventie op een site in Brussel vanuit het begrip reminiscentie. Hierbij worden nieuwe beelden voor een toekomstig Brussel bedacht, vertrekkend vanuit de herinnering van de stad.  

Methodiek 

Er zal gewerkt worden met een abstracte conceptuele architecturale ontwerpoefening in combinatie met een concrete contextuele architecturale ontwerpingreep. Beide opgaves beïnvloeden elkaar en leiden tot een finaal betekenisvol ontwerp. 

De inhoud van het ontwerpproces is een continue aanleiding tot het maken en genereren van een explorerende output. De output dient een continue aanleiding te zijn tot verdere reflectie over de inhoud. Het ontwerpproces maakt in die zin, net zoals de socio-ruimtelijke en conceptuele context, mee deel uit van de context. 

Brussel als stad van herinneringen 

Brussel wordt gelezen als een stad in continue transformatie. Die veranderingen ogen vaak fragmentarisch, soms clashend, soms aanvullend, in een overlap aan betekenissen.  Deze fragmenten roepen herinneringen op, maar sommigen zijn ook weggevaagd en leven enkel voort in de gedachten. Hoe kunnen deze sporen, nagelaten door het transformatieve proces van tijd,  een aanleiding zijn tot ontwerp? Hoe kan een aanvulling vanuit continuïteit worden vormgegeven? Wat dient vast te worden bepaald en wat laat je over aan de verandering van de tijd?
Hoe kunnen we sociaal-klimaat-natuurbewust het Brussel van de toekomst tekenen?
 

Cadans: 

BEWEGING 1
1. Elke student verzamelt individuele herinneringen aan architecturale fragmenten van fascinaties, reizen, projecten, …
2. Deze herinneringen worden grafisch in poëtische beelden en in maquette geëxploreerd tot de insteek van een architecturaal concept en architectonisch detail.
 

BEWEGING 2
1. elke student kiest een site op basis van zijn fascinatie(s) vanuit beweging 1
2. elke student onderzoekt de gelaagdheid van de gekozen plek en ontwikkelt een visie van aanpak tov de plek en de reminiscenties.
 

3. elk maakt vanuit zijn affiniteit en skills een betekenisvol, poëtisch en integraal ontwerp voor een toekomstig duurzaam Brussel. Ontwerp als realitycheck. Materialiteit, constructie en detail als motor van het ontwerp. 

4. Het ontwerp is een in beeld gebrachte herinnering die gerealiseerd en gedetailleerd zal worden als een architecturale ruimte in de Brusselse context. De output maakt deel uit van de ontwerpoefening en stuurt het ontwerp dmv : maquettes en tekeningen, het plan, de snede, de axo… 

Outro: 

De studio is opgenomen in de “craftmanship” engagement. Dit semester ligt de nadruk op het begrijpen hoe materialen, constructietechnieken en details het ontwerp vormgeven. Er wordt op een doorgedreven manier onderzocht welke materialen en constructiewijzes het ontwerpconcept manifesteren. Er wordt ingezet op observatie door het maken, maar ook maken door observatie. Een continue reflectie op inhoud en communicatie wordt verwacht waarbij de output van het begin en gedurende het ganse proces van de oefening deel zal uitmaken van het ontwerpproces. Een persoonlijk visuele en materiële aanpak wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het uitwerken van een scherpzinnige visie, waarbij inhoud en vorm op elkaar zijn afgestemd.  

evaluatieprocedure 

Permanente evaluatie, procesevaluatie.  

Het atelierteam beoordeelt het ontwerpproces als het ontwerpproduct en doet dit op basis van de door de studenten gemaakte werkstukken, werk- en ontwerppresentaties. Het atelierteam beoordeelt het eindresultaat tijdens een mondelinge presentatie. Het atelierteam kan zich daarbij laten bijstaan door externen. 

evaluatiecriteria  

– The student can make a relevant design starting from different spacial levels and the dimension of time.
– The student can make a relevant design starting from the care for quality of comfort and an awareness of sustainability.
– The student can generate a relevant design starting from a complex cultural
and social analysis.
– The student can reason in a problem-solving manner with regard to building techniques.
 

output, deadlines en vormvereisten