< terug

De diplomatieke architectuur van België. Ontstaan & ontwikkeling.

Masterproef interieurarchitectuur
Academiejaar 2020-21, Gent

De diplomatieke architectuur van België. Ontstaan & ontwikkeling.

Anne-Françoise Morel, Fredie Floré, Bram De Maeyer, Charlotte Rottiers

Domein:

Deze masterproef situeert zich in het domein van de geschiedenis en theorie van de architectuur, 19de-20ste eeuw.

Aantal studenten:

1 à 2

Thema:

Ambassade-architectuur vormt binnen de architectuurpraktijk en de architectuurgeschiedenis een zeer specifiek topic. Het ambassadegebouw is een recente typologie daterend uit de negentiende eeuw en is onderhevig aan een snel veranderende internationale geopolitieke context. Praktische vereisten zoals toegankelijkheid, veiligheid, de accommodatie van kantoorruimtes en representatieve vertrekken, moeten worden verzoend met eisen inzake decorum en (nationale) representatie. Terrorisme, economische recessie, besparingen, e-diplomacy etc. zijn factoren die het historische ambassade-patrimonium zwaar onder druk zetten; het itinerant karakter van het diplomatiek métier zorgt er tevens voor dat het diplomatieke patrimonium (gebouwen, maar vooral ook interieurinrichting) vluchtig is. Bovendien stelt zich ook het probleem van het beheer van nationaal “erfgoed” in het buitenland. Een grondige inventarisatie, historische contextualisatie en reflectie zijn noodzakelijk voor een goed beheer van dit specifieke architecturale patrimonium.

Mogelijke casussen:

In overleg wordt een keuze gemaakt uit een van de volgende casussen voor verder onderzoek:

  • Diplomatieke huizen in Brussel. De vestiging en bouw van buitenlandse ambassades in Brussel in de 19de eeuw
  • De Academia Belgica in Rome (1937-39): een diplomatiek/politiek geladen bouw- en interieurproject in een internationale wijk (ism Academia Belgica)
  • Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in Berlijn (aankoop kanselarijgebouw in 1938)
  • De Belgische Ambassade in Australië (nieuwbouwproject 1958–1962)

Begeleiding:

Deze masterproef zal begeleid worden door Prof. Fredie Floré en Prof. Anne-Françoise Morel met ondersteuning van drs. Bram De Maeyer en drs. Charlotte Rottiers, twee PhD studenten die werken op Belgische ambassade-architectuur. Dit team van onderzoekers bouwt een kennis- en expertisecentrum uit rond ambassade-architectuur. Zie bijvoorbeeld, het in oktober geplande symposium over Belgische en Nederlandse ambassadegebouwen: http://www.belgiananddutchembassybuildings.be/

Methode, vaardigheden en output:

De scriptie hanteert de historische casuïstiek en gebouwanalyse als primaire methode. Op basis van bestaande secundaire literatuur zullen cases historisch onderzocht worden (archief- en literatuurstudie, architectuurbeschrijving).

De ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van de gebouwen wordt gecontextualiseerd aan de hand van literatuur over de ontwikkeling van het beroep van de architect, het ontstaan van de moderne diplomatie, geopolitiek en culturele diplomatie, het ontstaan van de moderne hoofdstad, de geschiedenis van het ontwerpen, inclusief stijlkeuzes en de debatten architectuur en vormgeving.

Van de student wordt verwacht dat hij / zij zich inwerkt in archiefonderzoek en de resultaten hiervan in dialoog brengt met zijn / haar vaardigheden als architect (plananalyses, ruimtelijk analyse, gebouwbeschrijvingen, het maken van reconstructietekeningen waar nodig).

Het onderzoek zal resulteren in een wetenschappelijk geschreven tekst, onderbouwd met illustraties,  tekeningen of andere visualisaties.

Foto: Ambassadeur Willy Stevens en zijn gezin poserend voor de gloednieuwe Belgische residentie in Canberra (State Library of New South Wales, 1962).