< terug

(19-20) BRU-S-L-XL Unfinished Brussels

Tutors: Nele Stragier, Christopher Paesbrugghe, Petra Pferdmenges
Academic year 2019-20
Engagement: Urban Cultures

INTRODUCTIE

Van gebouwde ruimte tot geleefde ruimte:

van observatie  van de alledaagse stedelijke context tot het ontwerp van het leven in het Brussel van morgen. Hoe te leven, werken, spelen, in een altijd veranderende Brusselse maatschappij.

In navolging van vorige Studio Bru.s.l.xl, met als thema’s Private Room/Public Space, Line 28, Living North, Leegstond, stellen wij in dezelfde geest een masterstudio voor dat werkt in-situ, in de ruimtelijke en sociale context van Brussel, met als onderwerp Brussel Bewonen – Living Brussels. Vanuit het observeren van de stedelijke alledaagsheid naar het ontwerpen van het leven in Brussel op menselijke schaal, zullen de studenten als ‘free radicals’, individueel of in groep, reflecteren over enkele prangende thema’s ivm The Unfinished City en de overlapstad om te komen tot een zinvol integraal ontwerp op 3 niveaus: XL – Brussel / L – Wijk / S – Spot : van ontwerpstrategie op schaal van de stad tot bouwkundig detail op schaal van de architectonische ruimte of 1:1 ingreep in-situ.

DE STAD ALS PROCES

Een stad bevindt zich in een nooit eindigende transformatie. Niettegenstaande zijn bepaalde delen van de stad  of steden  meer “beëindigd” getransformeerd dan andere.

Brussel, door zijn specifieke ruimtelijke, sociale en politieke context, zien we als een kenmerkend voorbeeld van overlap in ruimte, gebruik en tijd.

Deze overlap geeft het beeld van een “onaffe” stad, maar tegelijk zien we in deze conditie veel kwaliteiten en mogelijkheden.

Eén van de meest typerende zones van een “onaf” Brussel betreft de Noord-zuidverbinding.

Hoe kan de overlap van ruimte, gebruik en tijd worden ingezet voor een socio-ruimtelijke transformatie?

BESTAANDE SITUATIE

  1. het observeren en waarderen van de bestaande ruimtelijke en sociale context.
  2. De bestaande mogelijkheden koesteren door het herdefiniëren van de bestaande ruimtes met zijn locale actoren, structuren, materialen, mensen.

OUTPUT

  1. elke student ontwikkelt een visie hoe om te gaan met het gekozen thema “unfinished city”.
  2. elke student maakt vanuit zijn eigen affiniteit en vaardigheden een betekenisvol en integraal ontwerp.
  3. De output van de studio is te bepalen door de student en een integraal deel van de ontwerpoefening: film, actie, maquette, performance, tekening, collage, …

De output zal vanaf het begin en tijdens het ganse proces deel uitmaken van het ontwerp. Een persoonlijke, visuele en gematerialiseerde aanpak zal worden ontwikkeld ter ondersteuning van een scherpe visie waarbij vorm en inhoud op elkaar zijn afgestemd.

SITE

Brussel is de context,
Overlap het onderwerp,
de noord-zuid verbinding het labo,
Debatten te Tripostal de voeding.

SCALE S

Kijkend naar het brussel van morgen als een beeldhouwer: het te zien als een overlap van open en volle ruimte, van publieke en private ruimtes. De overlap is de ruimte waar volume en leegte op elkaar ingrijpen en het statuut ervan bepalen. De sculptuur van de stad vormt de overlapruimte.

SCALE L

Kijkend naar het Brussel van morgen als een socioloog: Het herkennen van een overlap in gebruik als een sociaal engagement en ambitie. De overlap in gebruik is de gemeenschappelijke ambitie  om een stad levend te maken. Het streeft o.a. naar de overlap tussen de productieve en groene stad, de overlap tussen intergenerationeel wonen en onderwijs/ontspanning/cultuur/handel/werken/zorg/..

SCALE XL

Kijkend naar het Brussel van morgen als een inwoner: deel uitmakend van de overlap tussen trage ambities en belangen van plannen met een snelle steeds onderhandelende omgeving. De overlap in tijd is de drager van diversiteit om de democratische ruimte te organiseren. Het handelt tussen bottum-up initiatieven en top down planning.

Jury + expo studio BRU.S.L.XL: La Jonction 7/01

The design studio BRU.S.L.XL (2nd master of architecture) presents an exhibiton of student work in the Ravenstein Gallery. La Jonction, also known as the North-South connection is a railway connection between the stations Brussels-North and Brussels-South. Since 1952 this connection forms a visible and invisible scar in the dense urban fabric of Brussels. How do […]

meer