< terug

Expo / Marie-José Van Hee Architecten. Een wandeling

Op 29 november openen het Vlaams Architectuurinstituut en De Singel de groots opgevatte tentoonstelling Marie-José Van Hee Architecten. Een wandeling.

Dertig jaar na haar eerste solotentoonstelling en 400 projecten later keert architecte Marie-José Van Hee terug naar De Singel. Aan de hand van een reeks interventies in de expozaal én rondom de kunstencampus toont deze grande dame van de Belgische architectuurwereld haar visie op zorg in architectuur.

Van Hee studeerde architectuur aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas in Gent. Ze maakt deel uit van de zogenaamde ‘Generatie van 1974’, een groep architecten die in 1974 afstudeerden aan het Architectuurinstituut Sint-Lucas en een ontwerpattitude ontwikkelden die gekenmerkt wordt door een focus op de autonome logica van architectuur en de relatie met kunst en ambachtelijkheid.