< terug

Expo / RR-EE-PP-LL-II-CC-AA-SS -> 10/02

De resultaten van de RR-EE-PP-LL-II-CC-AA-SS opdracht (barb54.1 techniek-tactiek olv. Lars Fischer & Miriam Rohde) in het lab-o opleidingsonderdeel zijn tot en met donderdag 10 februari 2022 te bezichtigen in de vitrine van Campus Sint-Lucas Brussel (Paleizenstraat 65, 1030 Brussel)

Met werk van Dries Blockx, Iman Demol, Iliana Ingoglia, Jeroen Pilaat, Charlotte Rongé, Léon Verheyen, Lucas Verlé

Deze leeractiviteit introduceert het scherpzinnig inzetten van ontwerpmedia en technieken om posities in te nemen binnen het verruimende veld van de architectuur. De oefening bespeelt het spanningsveld tussen hoe een ontwerp propositie verbeeldt of maakt, waar dit gebeurt (de context waarop de ontwerper reageert), en waarom een bepaald beeldvocabularium wordt opgenomen.
De focus ligt op werkstukken: inzicht in media en techniek en de betekenis ervan binnen de context van architectuur, om er vervolgens mee te experimenteren.

De focus op beeld, en het ontvouwen van de spectra medium=message en tijdsgeest/context staan centraal. De kopiëerreflex van de studenten (en architecten tout court) wordt gecultiveerd, versneld, en breekt taboes, zoals de heersende gewoonte van het sluiks kopiëren van direct beschikbare meesters: door de docenten werd een reeks architectuurbeelden verzameld uit de moderne en recente geschiedenis. De beeldenreeks is divers en bevat representaties van architectuur die verschillende media, tijdperken, en posities belichamen.

FASE 1 TECHNIEK-TACTIEK AANGELEERD: Elke student krijgt een beeld toegewezen en dient dit gedurende de eerste helft van de opdracht te kopiëren.
De lestijden en het wekelijkse ritme bepalen een afwisseling tussen snelle kopieën (gemaakt in een halve atelierdag) en trage kopieën (een week tussentijd). De kopieën worden wekelijks behandeld, waarbij we op zoek gaan naar de argumentatie (voor het zo maken) van het origineel, eerder dan naar de creativiteit van de student. we minen de beelden al kopiërend voor technieken en daaraan gekoppelde tactieken.

FASE 2 TECHNIEK TACTIEK TOEGEPAST: Na fase 1 breken we de studio open, en de studenten uit hun kopiëerdersrol. de door namaken onderzochte techniek-tactieken worden geëxtraheerd, en het potentieel ervan geëxploreerd in nieuwe beelden. Elk student zet specifiek twee techniek-tactieken in om een project en een actie in beeld te brengen. Deze beelden techniek-tactieken worden elke week opnieuw uitgewerkt in verschillende media om de limieten van representatie van architectuur, en wat ermee gecommuniceerd wordt, op te zoeken. Het finaal werk is niet éen eindbeeld, maar een compilatie van alle beelden gepresenteerd in een medium naar keuze.