< terug

Opening expo / A.J. Lode Janssens – A Balloon Home 10/12

NL
A.J. Lode Janssens (1941) is een van de meest originele architecten en radicale pedagogen van België. De afgelopen twee decennia leefde hij echter in vrijwillige ballingschap, en verdween hij bewust uit het publieke leven. Heel zijn carrière lang had Janssens een ambiguë relatie met architectuur. Hij was gefascineerd door de experimentele mogelijkheden ervan, maar ook ontzet door haar vaak aanmatigende aard.

De CIVA-tentoonstelling (10.12.21- 27.03.22), gecureerd door Peter Swinnen en Nikolaus Hirsch, over Lode Janssens’ vruchtbare maar grotendeels onopgemerkt gebleven architecturale praktijk focust op zijn ‘ballonwoning’ (Humbeek, 1969-86), een tijdelijk experiment rond een pneumatische woning. De ballon was een compromisloze efemere poging tot de-architecturalisatie en harmonisatie met de natuur. Een experiment met en door het leven zelf.

Lode Janssens studeerde af als architect in Sint-Lucas Brussel (1964). Hij was er actief als leraar vanaf 1968 en was tussen 1991 en 2003 directeur van de architectuurschool Sint-Lucas Gent en Brussel.

Met bijdragen van:
CRIT. architects (Peter Swinnen, Rosa Fens, Nathan Heindrichs, Emmanuel Debroise, Minne De Meyer Engelbeen, Jonathan Cludts, Joseph Siebenaler & Hannah de Waal) // DNA // Marc Godts en Colin Legras // KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas, Brussel-Gent, Atelier “Performatieve ruimte en nabijheid” / Docenten: Jan Dekeyser, Johan Liekens, Roel De Ridder, Studenten: Sam Canaj, Jil Carton, Silke Desmet, Nikita Goos, Justine Logist, Korneel Maes, Iris Messelis, Hannes Tollebeek, Alex Vanlauwe, Emma Verbeke, Colette Vercammen & Florence Willems.

Foto © 1/10 model build-up, 1971


EN

A. J. Lode Janssens (b. 1941) is one of Belgium’s most radical architects and educators. However, for the past two decades he has been living in voluntary exile, resisting any form of public life. Throughout his career he had an ambiguous relationship with architecture, fascinated by its experimental possibilities but equally appalled by its often presumptuous nature.

The CIVA exhibition (10.12.21- 27.03.22), curated by Peter Swinnen and Nikolaus Hirsch, on Janssens’ prolific yet understudied architectural attitude centers on his Balloon (Humbeek, 1969–86)—a temporary pneumatic home experiment, an uncompromising ephemeral attempt at de-architecturalization and harmonizing with nature.

Janssens studied architecture and urbanism at the Sint-Lucas School of Architecture. He was active as a teacher from 1968 on and became head of the Sint-Lucas School of Architecture in Ghent and Brussels from 1991 till 2003.

With contributions by:
CRIT. architects (Peter Swinnen, Rosa Fens, Nathan Heindrichs, Emmanuel Debroise, Minne De Meyer Engelbeen, Jonathan Cludts, Joseph Siebenaler & Hannah de Waal) // DNA // Marc Godts en Colin Legras // KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas, Brussel-Gent, Atelier “Performatieve ruimte en nabijheid” / Docenten: Jan Dekeyser, Johan Liekens, Roel De Ridder, Studenten: Sam Canaj, Jil Carton, Silke Desmet, Nikita Goos, Justine Logist, Korneel Maes, Iris Messelis, Hannes Tollebeek, Alex Vanlauwe, Emma Verbeke, Colette Vercammen & Florence Willems.

Photo © 1/10 model build-up, 1971