< terug

(19-20) Studio AAP (Architectural Agency Projects)

Tutors: Joris Van Reusel, Daan De Volder, Pascal François
Academic year 2019-20
Engagement: Legacy

AOB SDS – Spatial Dysfunctions Strategies
(Remediëring van stedelijk dysfunctie door het inzetten van ruimtelijke strategieën)

 

Beeld: (Linde Redant-Tim Schautteet-Robbe Schelfhout-Suzan Vercaempst MA24 18-19)

 

De studio stelt zich tot doel om (ruimtelijke) strategieën te ontwikkelen die we als architect  kunnen inzetten om probleem gebieden te remediëren.

Het betreft ontwerpend onderzoek dat uitmondt in een strategisch ontwerp a.d.h.v. van een concrete case.

Een sterke stellingname en betrokkenheid loont.

 

Architectuur omhelst veel meer dan het louter objectmatig ontwerpen.

Architectuur maakt niet alleen een wezenlijk deel uit van de maatschappelijke ruimte, ze vormt ze, inspireert ze, stimuleert en organiseert ze.

En zoals wij de dingen vormen vormen de dingen ons.

Architectuur levert in deze een (retro)actieve bijdrage aan het maatschappelijk debat.

In deze studio onderzoeken we hoe we door middel van een architecturale strategische actie (bv.: tijdelijke permanentie – permanente tijdelijkheid, slow urbanisme, tekenen als actie) een disfunctioneel gebied kunnen remediëren en aldus een maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen valoriseren.

We bedenken dus ruimtelijke strategieën (op macro, meso en micro schaal) die we inzetten om probleemgebieden (brown fields, verloederde gebieden …) te revitaliseren of om er alleszins de kiemen van herstel in te zaaien.

Deze strategieën dienen we niet te zien als een groot abstract ruimtelijk plan maar eerder als een hands-on, concrete, chirurgisch precieze ingreep in een ziek stedelijk weefsel.

Een omschrijving van de verwachte output van de studio:

Een strategie geconcretiseerd in een ontwerp op stedelijke/landschappelijke maar ook op objectmatige schaal.

De strategie wordt publiek ingezet.

 

Een omschrijving van alle teamleden:

Joris Van Reusel:
architect,
Eigen praktijk: HOP office Antwerpen.
Expertise in scholenbouw, bibliotheken, sociale architectuur.
Aandacht voor: sociaal-ruimtelijke ordening, natuurbescherming
Quote: Engagez-vous!

Pascal Francois:
architect,
Eigen praktijk: Pascal Francois Architects, Aalst.
Expertise in: residentiële markt, commerciële panden, meergezinswoningen en sociale woningbouw.
Aandacht voor: het Detail.
Quote: Voulez-vous?

Daan De Volder:
architect, interieurarchitect en tuinontwerper.
Eigen praktijk: Daan De Volder Architects, Keerbergen.
Expertise in: renovatie, restauratie en herbestemming in de woning- en kantoormarkt.
Aandacht voor: architectuur als (elementaire onderdeel van de) sociale motor en de potenties van het landschappelijk interieur.
Quote: Indignez vous!