< terug

(19-20) Agram (Zagreb)

Masterproef
Academiejaar 2019-20, Gent
Promotoren: Wim Goes, Klaas Goris

Project beschrijving

We bezoeken Zagreb, een middelgrote Europese culturele stad.

We zoeken in Zagreb naar plekken, naar mogelijkheden om plekken te maken.

Plekken die zijn of kunnen worden, met betekenissen en stimulering voor de buurt, voor de stad.

Plekken met een potentieel voor architecturale ingrepen.

We zoeken naar mogelijkheden op basis van culturele, maatschappelijke, economische, historische, klimatologische, landschappelijke gelaagdheid van Zagreb.

We zoeken de ruimte op tussen de behoefte van de stad (het collectieve) en persoonlijke affiniteiten en lezingen van de student (het individuele).

De ingreep overweegt een schaal (groter of kleiner) en een programma (meer of minder).

Capaciteiten van de student-ontwerper worden ingezet om te komen tot een ontwerp dat omgaat met schaal, tactiliteit, materialiteit, licht, geluid, reuk, kleur,… met de mogelijkheid tot perceptie, beleving en imaginatie.

Een architectuur dat is opgebouwd uit materie, structuur, licht en detail, bewust en in de periferie van het bewuste, open voor intuïtie, reflectie en beweging.

De studio wordt gevoed door analoge tekening, maquettes en andere media, de studio gaat over het maken, het bouwen. Het denken door het bouwen. Architectuur maken om zo de stad te maken.

Een stad op maat van de bewoner en bezoeker.

Een opdracht met 2 schalen en 2 docenten.

Atelier Klaas Goris: publiek gebouw van 5000 à 7000 m2

– programma te ontwerpen

– materialiteit en stedenbouwkundige connectie met de stad

– structureel concept

– technisch concept

Atelier Wim Goes: publiek gebouw van 500 à 1000 m2 (min of meer)

– programma te ontwerpen

– materialiteit en detail

– bouwconcept

– gedetailleerde uitwerking

Timing

Zowel site als programma wordt door student gemotiveerd in relatie met culturele, economische en maatschappelijke omgeving en diepgaand te motiveren in eerste semester.

Dit resulteert in een schaalmaquette met presentatie van programma en site in eerste review voorzien op einde 1ste semester.

Opstart met review bij begin 2de semester waarbij opmerkingen van eerste review zijn meegenomen.

Hierna verdere uitwerking.

Halfweg 2de semester is er een finale review.

De parallelle studio’s met de verschillende schalen en de reviews inspireren en bevruchting elkaar tijdens het ontwerpproces.

Guy Mouton geeft insteek en comment structuur
Peter Van Orshoven geeft insteek en comment technieken

Professionele jury met oa. Paul Robbrecht en M.J. Van Hee