< terug

Vraagstukken uit de praktijk (17-18)

7447-5-1024x768

De ontwerpstudio’s binnen master Interieurarchitectuur zijn een uitgelezen omgeving voor de verknoping van praktijkonderwijs en (ontwerpend) onderzoek. Deze thematische lijn neemt de ontwerppraktijk als vertrekpunt en zoomt in op de vraagstukken die zich hier aandienen. Erkende ontwerpbureaus – i.s.m.architecten en Doorzon Interieur Architecten – dagen je uit om ontwerp-probleemstellingen uit te diepen en te contextualiseren in de vorm van een Studio-project en een Masterproef. Ze nemen de studenten mee op excursie naar eigen werk en dat van anderen en openen op die manier een dialoog over het interieur als speelveld voor de ontwerper.

‘Vraagstukken uit de praktijk’ steunt op 3 pijlers:

1. Interieurarchitectuur!
Pijler 1 staat voor een radicale keuze voor interieurarchitectuur. Architectuur wordt in deze thematische lijn tot een minimum herleid om maximaal plaats te bieden aan interieurarchitectuur. We gaan opzoek naar interieurarchitectuur met ambitie, interieurarchitectuur die inspireert, die geen verantwoording zoekt buiten zichzelf maar vanuit haar eigenwaarde en interne kwaliteiten in dialoog gaat met architectuur/landschapsarchitectuur of andere disciplines.

2. Ontwerp!
Pijler 2 is een radicale keuze voor ontwerpen. Ontwerpen is niet alleen een essentieel onderzoeksmedium, het is ook het onderwerp van de centrale vraagstelling: hoe komt een ontwerp tot stand? Hoe kan je je eigen ontwerpmethode bespreekbaar maken, illustreren, versterken, aanscherpen?

3. We are professionals!
Kwalitatieve tekeningen en planmateriaal, aandacht voor detaillering, bewuste materiaal- en kleurkeuzes en een verzorgde tekstuele toelichting zijn essentiële onderdelen van ons vak. Alleen zo wordt het gedroomde ontwerp ook werkelijkheid.

 

De Studio ‘Vraagstukken uit de praktijk’ (sem 1) staat onder leiding van i.s.m.architecten in samenwerking met Fredie Floré. We beschikken over 450 uur die we al ontwerpend willen doorbrengen, in directe dialoog met een concrete locatie die in het begin van semester 1 bekend wordt gemaakt.

Dit academiejaar focust de studio op het op punt stellen en het articuleren van een eigen ontwerpmethodiek. Vanuit het geloof dat alles een ontwerp is in de ogen van ontwerpers, wordt er week na week een ontwerpopdracht opgesteld en voltooid. De focus van deze ontwerpoefeningen is steeds anders, maar legt gaandeweg een palet van ontwerpmechanismen bloot, vertrekkende van uiteenlopende voedingsbodems: de genius loci van een concrete ruimte, een tot de verbeelding sprekend beeld, voorbeelden van ontwerppraktijken uit het recente verleden of de actualiteit, een gesprek met een toekomstige gebruiker, een afgelijnde periode van verveling… Tegelijk met het ontwerpen zelf, wordt de kwaliteit van de geproduceerde ontwerpen door de student in samenspraak met de docent gekwalificeerd en gebeurt er een grondige analyse van de totstandkoming ervan. Aan het einde van rit stelt elke student een blauwdruk van zijn of haar eigen ontwerpmethodiek samen. Hoe onderscheid je je als ontwerper? Wat zijn je sterktes en zwaktes? Waar let je op? Wat zijn je inspiratiebronnen? Hoe richt je je ontwerpomgeving in om zo optimaal mogelijk te ontwerpen? …

 

De Masterproef ‘Vraagstukken uit de praktijk’ staat in semester 2 onder leiding van Doorzon Interieur Architecten in samenwerking met Fredie Floré. We beschikken over 750 uur die we opnieuw al ontwerpend willen doorbrengen! Binnen dit opleidingsonderdeel ontwikkelen de studenten een eigen Masterproef-project, geïnspireerd op de ervaring van de Studio en gewapend met de daar ontwikkelde methodiek.

OUTPUT

Zie ECTS

TEAM