News & calendar

a9r2vk2qk_1hplsrc_bcc-1024x466_2

NL: Welkom op de nieuwsblog van de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de KU Leuven.
Hier vind je meer informatie over het programma, studentenwerk, onderzoek, evenementen, enz …

EN: Welcome to the news blog of the Urban Design and Spatial Planning programme of the KU Leuven.
Here you will find more info on the programme, student work, research, events, calls, etc …

brussel_02_a2lr22

Expo / Internationalisation at the Faculty of Architecture

Bij de start van het tweede semester organiseren we op onze campussen een fototentoonstelling rond onze internationale initiatieven voor 2019 (Erasmus, summer schools, ontwikkelingssamenwerking, NY Hub, ..). Neem een kijkje in de pandgang in Gent of de vitrine in Brussel. Meer informatie over internationalisering in de faculteit vind je hier. _____________________________ At the start of […]

meer
slop

Lezing / Sloop … het beleid – Jeroen Merkx en Martijn Segers 11/03

Het project ‘Ruimte voor sloop’ van KU Leuven Faculteit Architectuur – HoGent – KASK verkreeg in 2017 het Bouwmeesterlabel 014. Met dit project, gedragen door gezamenlijk werk van studenten en docenten, willen we een maatschappelijk draagvlak creëren voor het terugdringen van de verharding in de Vlaamse open ruimte. In maart 2018 vond, in het kader […]

meer
next2019

NEXT FORUM for master’s students – Brussel & Gent 26-28/02

Every year the faculty (in cooperation with Masterclass) organises a NEXT event for our graduating master students. This year, there will be an event on Tuesday 26 February in Brussels and on Thursday 28 February in Ghent. BRUSSELS: Infosessions by specialists about the possibilities after obtaining your diploma at our faculty. A taste of the […]

meer
29541525144_c4edf87a36_z

StAR event Brussels 12/02

Op dinsdag 12 februari zal een StAR evement plaatsvinden van de studentenraad in de cafetaria van de campus te Brussel. Jullie zijn allen welkom vanaf 17u15! Met de docenten is afgesproken dat de lessen vroegtijdig afgerond worden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om tijdig deel te nemen. Met een hapje en een drankje krijgen jullie […]

meer
kaft-1

Publicatie: Atlas van de Noordwijk

Op dinsdag 8 januari toonden studenten van de 2de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hun ambities voor de Brusselse Noordwijk aan een jury in PerspectiveLab. Deze twaalf ambities en ruimtelijke plannen uit de studio ‘Re-Urb Bxl North‘ werden verzameld in een boek dat werd voorgesteld aan medewerkers van de Brusselse Bouwmeester en de faculteitsstaf. De […]

meer
re-urb-bxl-north

Jury + boekpresentatie / RE-URB BXL NORTH

Op dinsdag 8 januari stelt de 2de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zijn ambities voor de Noordwijk voor aan een jury in PerspectiveLab. De resultaten van de studio worden gebundeld in een boek dat om 18u wordt voorgesteld. 8 Januari 2019, 13u00-19u00 Perspective Brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel Meer info: Tine Van Herck. On Tuesday […]

meer
hans2

Pascal De Decker en Hans Leinfelder krijgen BMWSTR label ‘Inspire to expire’

Vlaanderen kampt met een overaanbod aan (vaak slecht gelegen) bouwgronden die ongeveer 45 jaar geleden werden bestemd in de gewestplannen. Om de ‘betonstop’ te kunnen realiseren, lanceren Hans Leinfelder en Pascal De Decker van Faculteit/Departement Architectuur, samen met Tom Coppens en Guy Vloebergh van Universiteit Antwerpen, het voorstel om het gewestplan te laten vervallen buiten […]

meer
marshall

Naar een Marshallplan tegen urban sprawl

Op de jaarlijkse Werelddag van de Stedenbouw van de VRP-Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (Deinze, 29 november 2018) ontvingen 350 deelnemers met heel veel enthousiasme een pleidooi voor actie tegen urban sprawl. Een van de vier auteurs van dit pleidooi ‘Naar een Marshallplan tegen urban sprawl’ is docent Hans Leinfelder van de Faculteit Architectuur. […]

meer
a9r11st6qb_1wmyef8_coo

Studenten Stedenbouw over Stadsregio Turnhout in 2060

Masterstudenten van de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de Faculteit Architectuur namen van 5 tot 9 November 2018 deel aan een workshop over de toekomst van Stadsregio Turnhout. Een 7-tal groepen gaf zijn visie, waarbij vooral de thema’s mobiliteit en klimaat primeerden (afbouwen ring, autovrij stadscentrum, hoogwaardig openbaar vervoer, zelfrijdende voertuigen, klimaatfort, omvorming tot […]

meer
conferentie

Studie- en inspiratiedag / Beweging in open ruimte 25/10

Op 25 oktober organiseert Hans Leinfelder, docent aan onze faculteit, mee de studie- en inspiratiedag ‘Beweging in de open ruimte’ in het WTC gebouw, verdieping 23, Koning Albert II-laan 30, Brussel. De studiedag is een tussenstop van de Open Ruimte Beweging, waarin dringende, terugkerende open ruimte vraagstukken in Vlaanderen in kaart worden gebracht, en vervolgens […]

meer