< terug

2 IA on study trip to Copenhagen

animatie8

The study trip is part of the course bachelor assignment 36 design studio in Ghent and Brussels. The main part of the course is taken by an analysis exercise of an existing residential building and interior.

This year we visit homes from Scandinavia (“det scandinaviske hus”). We visit various sites in Copenhagen with the intention of discovering designers, in order to get a grip on the context in which the residences have arisen and in order to sharpen the perception and analysis capacity.

A journey that leaves traces in the subsequent analysis-design exercise.

Hans Foncke (OPO coordinator)

________________________

De studiereis kadert in het opleidingsonderdeel bachelor opdracht 36 ontwerpstudio in Gent en Brussel. De hoofdbrok van het opleidingsonderdeel wordt ingenomen door een analyse-oefening van een bestaand woongebouw en interieur.Dit jaar bezoeken we woningen uit Scandinavië (“det skandinaviske hus”). We bezoeken diverse sites in Kopenhagen met de bedoeling enkele van de behandelde ontwerpers te ontdekken, om vat te krijgen op de context waarbinnen de woningen ontstaan zijn, om het waarnemings- en analysevermogen aan te scherpen.

Een reis die sporen nalaat in de erop volgende analyse-ontwerp-oefening.

Hans Foncke (OPO coördinator)

hans2b

hans3b

hans4b

hans5b