< terug

Hélène Dolfen

VERBINDING IN DE ARCHITECTUUR

 

Volgens mijn visie bestaat goede architectuur uit een ontwerp met zo’n klein mo- gelijke impact op het klimaat en een zo groot mogelijke meerwaarde voor zijn gebruiker en omgeving.

Om tot een ecologisch verantwoord ontwerp te komen zijn er een aantal noodza- ken:

Duurzame materialen. Het materiaal dient lokaal ontgonnen te kunnen worden en hergroeibaar en daarnaast ook vrij van schadelijke stoffen te zijn, zoals lijmen. Hout scoort goed op vlak van ecologie doordat het in het groeiproces co2 op- neemt. Het is ook een licht materiaal, waardoor er ook in het transport veel energie wordt bespaard.

Flexibiliteit van de constructie. Er moet altijd met het oog op de toekomst wor- den gebouwd, want de wereld die we nu kennen is niet de omgeving van pakweg binnen 20 jaar. Architectuur moet een antwoord kunnen bieden aan de noden van nu, maar ook aan die van de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de constructie demonteerbaar, aanpasbaar en herbruikbaar is. Zodat deze altijd zijn dienst kan doen, ook als de noden veranderen.

Hieruit vloeit mijn onderzoek voort, namelijk het ontwikkelen van een circulaire houten structuur, opgebouwd met houtverbindingen die zelfklemmend zijn.
Om de potentie van deze modulaire structuur te toetsen onderzoek ik de meerwaar- de die deze specifieke bouwwijze met zich meebrengt. Deze dient als eerste een korte bouwtijd met zich mee te brengen. Maar kan deze ook

een maatschappelijk doel vervullen? Op welke noden van deze diverse gemeen- schap -migranten- kan architectuur een antwoord bieden? Hoe kan de archictuur een helende en verbindende rol vervullen?

Deze twee onderzoekspaden wil ik bewandelen en verbinden in een architecturaal verantwoord ontwerp. De doelstellingen van mijn masterproef is het ontwerpen van een bouwconstructie die kan dienen voor verscheidene functies, volledig bedacht in een houten structuur.

De onderzoeksvraag van mijn masterproef kan ik als volgende formuleren:

Hoe kan een circulaire structuur, gevormd met houten knooppunten die zelfklem- mend zijn, ingezet worden voor de veelzijdige noden van vluchtelingen, met een lange termijnvisie en oog voor architecturale beleving?

knoop1knoop-1-1knoop2knoop3knoop4stabiliteitsecundaire-elementensecundaire-elementen-2

indeling

plan

hd-afwerking

scenario-gevel

 

Hélène Dolfen – Masterstudio structuur 2020