< terug

Jonas Degroote

STAD OP DE STAD

 

Het onderzoek van deze masterproef vertrekt vanuit een stedenbouwkundig uitdaging, namelijk het verdichten van de stad. De vraag naar woningen dichtbij het centrum van een stad blijft stijgen, maar het aanbod blijft beperkt. Betaalbaar wonen in grootsteden wordt daarom meer en meer een probleem. De uitdaging voor de grootsteden in de toekomst bestaat uit het bieden van een oplossing om de verwachtte bevolkingsstijging op te vangen en kwalitatieve (vaak kleinere) woningen aan te bieden.

Nieuwe ontwikkelingen zoals woningen, werkplekken en voorzieningen moeten gebeuren op centrale locaties in de steden. Enkel op die manier kunnen we garanderen dat stadsvoorzieningen zoals openbaar vervoer en dienstverlening efficiënt te organiseren valt.

 

Door middel van stadsverdichting is het mogelijk om nieuwe woonentiteiten te bouwen binnen de stadskern. Optoppen van de bestaande infrastructuur kan een antwoord bieden op de stedenbouwkundige uitdaging van verdichting. Om die reden gaat het onderzoek van deze masterproef rond het optoppen van 19de eeuwse gebouwen in de stadskern van Gent.

lastendaling
Lastendaling

 

Het onderzoek vertrekt vanuit een theoretisch kader waarin onderzoek gedaan werd naar de draagcapaciteit van bestaande 19de -eeuwse gebouwen. Hier werd een analyse gemaakt van de bestaande constructie en de lastendaling ervan.

basisconcepten-03
Basisconcepten

 

Vanuit dit onderzoek werden structurele basismodules ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij het optoppen van deze gebouwen. Deze basismodules zijn abstracte volumes die de structurele werking van het geheel aantonen. Vanuit deze modellen kunnen conceptuele transformaties doorgevoerd worden die een bepaalde vormelijk vrijheid aantonen.

basisconcept-a_3d-varianten
Basisconcepten 3D varianten
voorgevel
Voorgevel

 

Dit onderzoek werd vervolgens toegepast op een reële ontwerpsituatie, zijnde de Brabantdam, die als casestudie voor de stad wordt gebruikt. In deze masterproef worden de mogelijkheden aangehaald waarin optoppen aanleiding kan geven tot collectieve architectuur gepaard met mogelijke oplossingen voor leegstand en de creatie van gemeenschappelijke buitenruimtes.

 

achtergevel
Achtergevel

 

Het collectieve dak van de bestaande toestand wordt getransformeerd naar een collectieve woonfunctie.

achtergevel-lijntekening
Achtergevel lijntekening

 

sfeerbeeld-3d-doorsnede-01
Sfeerbeeld 3D doorsnede 

 

 

Jonas Degroote – Masterstudio structuur 2020