< terug

Structural Contingencies 34

column

Tutors: Steven Schenk, Caroline Voet
Engagement: Craftsmanship

QUOTE

Wanneer de prehistorische hut een microkosmos vormde vanuit een begrijpen van de macrokosmos, wat betekent dit in onze huidige tijd?

INHOUD

Het nulpunt voor ons onderzoek vraagt een kritische bewustwording van het fenomeen Moderniteit. De structuur en ruimtelijkheid geeft hierbij de vrijheid maar evenzeer de parameters voor een ontologische benadering.

We onderzoeken bestaande exemplarische gebouwen die bovenvermelde kwaliteiten in zich dragen. De domus aurea, een opslagkamer met 544 kolommen, El Caracol, een hall in Apadana, paleizen in Shapur, een citadel in Chan Chan,… maar ook fictie, … vormen een aanleiding tot het formuleren van een eigen programma voor een relatief klein gebouw. De student zoekt naar methodes van het representeren van de mysterieuze gevonden componenten.

Van hieruit expliciteren we het ontwerpproces als het oeroude bruikbaar en vooral grijpbaar maken van onze omgeving, de wereld. We oefenen onze waarnemingscapaciteiten in dialoog met onze verbeelding. Dit betekent dat we vorm en maat geven vanuit onze capaciteit te begrijpen en te zien in dialoog met het formuleren van ideeën. Door de limieten van onze verbeelding op te zoeken vinden we nieuwe ontwerpcriteria en bijpassende mechanismen om de vaak verloren mysterieuze elementen in architectuur expliciet te activeren. Het is tevens een zoektocht naar een adere betekenis van context zodat het de student uitdaagt en voorbereidt een eigen stelling in te nemen naar zijn afstuderen.

Hij/zij zoekt dan zelf een plek en formuleert een holistisch verhaal met als conclusie een fysiek reaal product op schaal 1:20.

Samen met Structural contingencies MA14 organiseren we een lezingenreeks, presentaties, workshops en een studiereis.

http://structuralcontingencies.be/

OUTPUT

Conceptuele tekeningen en maquettes.
Gedetailleerde maquettes op schaal 1 : 20.
Hoogwaardige maquettefotografie.
Visietekst.