< terug

Lezing Inge Somers (UAntwerpen) in het kader van de Masterproef Interieurarchitectuur 26/10, 14u00.

beeld-rodney-smith2

Campus Sint-Lucas Gent, SLGC 02.C23, Alexianenplein 2, 9000 Gent.

De disciplinaire identiteit is een wederkerende bekommernis en onderwerp tot discussie binnen de interieurgemeenschap. Dit is in feite een merkwaardig fenomeen, gezien de lange traditie van de praktijk van interieurontwerpen en het erkende belang van interieurs. Er heerst nog steeds discussie en onduidelijkheid wanneer het gaat over de kernkarakteristieken, de grenzen en de positie van de interieurdiscipline. Deze fascinatie inspireerde tot een doctoraatsonderzoek, gebaseerd op de volgende hoofdvraag: “Waarom is de identiteit van de interieurdiscipline onderwerp van een steeds wederkerend debat binnen de interieurgemeenschap?”, en de volgend deelvragen: “Wat zijn de oorzaken en context van deze ‘identiteitsproblematiek’?”, “Waarover gaat het debat? Welke thema’s zijn aanwezig?”, en “Welke spanningen zijn er te detecteren in het debat?”. Dit project onderzoekt wat wordt gezegd en geschreven, of met andere woorden, het discours dat gevoerd wordt door leden van de academische interieurgemeenschap over de identiteitsproblematiek van de discipline. Het onderzoek is afgebakend in tijd: het behandelt het discours van de laatste 15 jaar. Het is geografisch afgebakend, want het behandelt enkel het Westerse discours. Het is afgebakend door de focus: het onderzoekt het academische discours over academische disciplinaire identiteitsproblemen, waardoor de professionele praktijk grotendeels buiten beeld valt.

Photo by Rodney Smith