< terug

Ontwerpstudio biag35

img_4862sm

NL: Onze mindset (denkpatroon) komt voort uit onze conditionering. Conditionering als het uitvoeren van handelingen die voortkomen uit ons verleden, opvoeding, context en waar we ons geen vragen bij stellen (gewoontes). Het zijn deze gewoontes die mede bepalend zijn voor de manier waarop we denken over wonen. De opdracht MINDSET wil ons denkkader omtrent wonen in vraag stellen door het wonen niet te benaderen vanuit de ruimtelijkheid (kamers), maar vanuit de handelingen en de ervaring. De analoge tekening als vertragende handeling en als een persoonlijke uitspraak is een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces.

– Geert Peymen

EN: Our mindset (thinking pattern) comes from our conditioning. Conditioning as performing actions that originate from our past, upbringing, context and where we do not ask any questions (habits). It is these habits that contribute to the way we think about living. The assignment MINDSET wants to question our framework of living by not approaching living from the spatial (rooms), but from the actions and the experience. The analogue drawing as a delaying action and as a personal statement is an important part of the design process.

img_2148-kopiekopiesm

img_2300kopiesm

img_6612-kopie-sm

img_8702-kopiesm