< terug

De implementstudio krijgt bezoek van de opdrachtgevers van project ‘Buiten Beeld’ uit jeugdzorg.

06_2

De studenten werken momenteel in OPO55, implementstudio in Campus Sint-Lucas Gent aan de conceptvorming en ontwikkeling van visieplannen voor een concrete opdrachtgever uit de bijzondere jeugdzorg. Het gaat om het project ‘Buiten Beeld’, een initiatief van vzw Stappen en vzw Lejo in het landschap van alternatieve dagbesteding en ervaringsleren. De site is een oud kloostergebouw aan de Doornzele Dries te Evergem, aan de rand van de haven van Gent.

‘Buiten Beeld’ is een plaats waar jongeren kunnen zoeken, afwachten, proeven en experimenteren tijdens een moeilijke periode in hun privéleven. Op een spontane manier, en zonder oordeel. Het is in die betekenis dat we spreken van ‘zinvolle dagbesteding’. In de betekenis die zij zelf geven aan die dag.

Building Dwelling Thinking (Heidegger); a sense of place / a place of sense.

Ook buurtwerking, sociale en maatschappelijke (re)integratie zijn belangrijke elementen in het project. Jongeren kunnen intekenen op engagementen die in meer of mindere mate betrekking hebben op het dorpsgebeuren en het buurtleven, waarbij de jongere eigenaarschap en trots ervaart en de buurt of buurtbewoners mee geholpen zijn. De projecten krijgen eveneens vorm binnen een atelieraanbod waaruit jongeren nog steeds kunnen kiezen of ze daarin meestappen.

Na een bezoek aan de site, werd er in deelgroepen gewerkt aan analyse- en onderzoeksopdrachten die de site en de problematiek inzichtelijker maken. Er werden vervolgens voorstellen gevraagd in doordachte visieplannen, die de grenzen (of net niet) van de ontwerpopdracht helpen bepalen. Een selectie van deze concept- en visieplannen werden in de vorm van een Pecha Kucha gepresenteerd aan de opdrachtgevers van vzw Stappen en Lejo.

Ook werden de eerste groepsmaquettes en atmosfeermodellen van de huidige kamers geëxposeerd.

Zowel onze studenten als de gesprekspartners gingen na een boeiende namiddag met veel inspirerende input terug aan slag bij de aanvang van hun ontwerpproject.

Implementteam Campus Sint-Lucas Gent

Stephan Berteloot, Stefaan Onraet, An Vanderveken,

Peter Vansteenkiste-Muylle (tekst en beeldbijdrage),

Leen Scholiers (OPO55 titularis).

01

02

03

04

05

06