< terug

Bevraging over rustbeleving en luwteplekken in de stad Gent.

luwte3

De ‘Urban Silence’ projecten met studenten (explicit studio) en het daarop volgend onderzoek ‘de luwteplek’ van Peymen-Jellema vormt nu de basis voor een breed gedragen bevraging over rustbeleving en luwteplekken in de stad Gent.  De Stad Gent (dienst Milieu en Schepen Tine Heyse) neemt hier een pioniersrol in op de manier hoe ze het belang van rust en luwte in de stad benadert en wenst uit te bouwen in de toekomst.

https://stad.gent/natuur-milieu/nieuws-evenementen/oproep-aan-de-gentenaar-kies-en-beoordeel-uw-luwteplekken

De bevraging loopt tot eind oktober en richt zich zowel tot bewoners, passanten, (kot)studenten van Gent

Geef jouw luwteplek de plaats die ze verdient, en geef zo ook een signaal dat luwteplekken in de stad essentieel zijn voor de toekomst van de stad.