< terug

Mirte Van Aalst op We Are The Next Generation, Kortrijkcreativityweek.

3

Laureate Interieurarchitectuur Mirte Van Aalst werd met haar masterproef binnen de master Performatieve Ruimte en Nabijheid (Jo Liekens, Stefaan Onraet, Bart Lens, Roel De Ridder) geselecteerd voor de hoofdexpositie We Are The Next Generation, in het kader van de Kortrijk Creativity Week.
Alle exposities en installaties zijn te bezoeken van donderdag 24 tot zondag 27 oktober.

Laureate Interior Architecture Mirte Van Aalst was selected for the master exhibition We Are The Next Generation in the context of the Kortrijk Creativity Week with her master’s thesis within the master Performative Space and Proximity (Jo Liekens, Stefaan Onraet, Bart Lens, Roel De Ridder).
All exhibitions and installations can be visited from Thursday 24 to Sunday 27 October.

 

Masterstudio & masterproef academiejaar 2018-19

Het atelier Performatieve Ruimte en Nabijheid vertrekt vanuit een uitgesproken ontwerpmatige methodiek. Centraal staat de performativiteit van interieurarchitectuur en bij uitbreiding van de interieurarchitect: Wat het ontwerp concreet doet of teweegbrengt in de alledaagse realiteit en hoe de interieurarchitect zich in dit proces inschakelt, als een ‘agent of change’. Het atelier vertrekt ook rotsvast vanuit de persoonlijke leefwereld van de student, van fascinaties en reële ervaringen ‘nabij’. Vanuit nabije verkenningen langsheen een experimenteel-ontwerpmatig traject regisseert en construeert de student een performatieve ruimtelijkheid die een relevant verschil maakt. Dit jaar wordt er gewerkt rond het thema Alter Ego. Elke student grijpt de kans om zelf op zoek gaan naar een manier om een reëel publiek te mobiliseren in relatie tot dit kapstok-thema.
Het ontwerpmatige karakter van het atelier overstijgt wat doorgaans als ontwerpen gedacht wordt, waarin steeds een zekere afstandelijkheid lijkt ingebouwd te zitten. Dit atelier wil een werkelijk atelier zijn waar het progressief werken op schaal 1-op-1 de werkwijze is. De grote schaal dwingt naast het creëren van een werkelijke en voelbare ervaring ook om in confrontatie te gaan met het aspect materialiteit. De 1-op-1 schaal zorgt er ook voor dat wat ontworpen wordt zich reëel meet met de publieke ruimte, met een publiek, er in overeind dient te blijven. Het atelier vraagt immers om publieke acties, in de ruimste betekenis.

concreet project:

ONNODIG COMPLEX EN STOMPZINNIG EENVOUDIG – Mirte Van Aalst

Dit project bestaat uit reeksen objecten, die hun oorsprong vinden in een zoektocht naar het spontane kind: mijn alter ego. Dit is iemand die ik ooit was, een jongere ‘ik’ die ik graag meer in mijn werk zou terugzien. Ieder object heeft zowel een complexiteit als een kinderlijke eenvoud in zich. Het is bedoeld om de gebruiker te laten ontdekken en, door een bevreemdende dubbelzinnigheid, de toeschouwer te verbazen.
Een eerste reeks objecten is op spontane wijze gemaakt, zonder vooropgezet plan. Er is steeds vertrokken vanuit een basismateriaal (voornamelijk afvalhout) en een simpele handeling (drukken op een knopje, draaien om een as, tikken met de vingers etc.).
De complexiteit van de objecten staat voor het volwassen-zijn, het element dat me heeft weerhouden om tijdens mijn onderzoeksproces pure spontaniteit te bereiken. De simpele handeling vindt zijn oorsprong in de toevoeging van de karaktereigenschap ‘impulsief’ aan mijn alter ego; een eigenschap die verder reikt dan het spontane.
Een tweede reeks objecten zet een nieuwe zoektocht uit vanuit eenzelfde drijfveer. Ik zocht eerst een concrete, stedelijk-publieke plek die zowel de rationele volwassen wereld als de spontane kinderwereld in zich draagt. Ik kwam uit op de grens tussen speelplek en stad. Kan ik hier ambigue zones creëren tussenin door het integreren van speelse elementen, door het ontplooien van een speelse wijze van ontwerpen en uitvoeren?
Ik onderzocht, doorheen ontwerp, welke rol spanning, zintuigen, context, leeftijd, en begrenzing spelen. De uiteindelijke reeks van ontwerpen is geïnspireerd door de directe omgeving, maar kan ook breder worden toegepast. Ze bestaat uit speelse elementen die de gebruiker prikkelen en uitnodigen zich weer even te verplaatsen in het kind dat ze ooit zijn geweest. Want ook al zijn we begrensd door ons volwassen-zijn, die speelsheid en spontaniteit kennen we nog steeds. We hebben enkel een duwtje in de rug nodig om deze ook tot uiting te laten komen.

1
afbeelding 1: collectie uit reeks 1 (zie ook: https://studionaturel.wordpress.com/portfolio/onnodig-complex-stompzinnig-eenvoudig/)

2
afbeelding 2: reeks 1, de Zenuwpees

3
afbeelding 3: reeks 1, demonstratie van de Vingertikker

4
afbeelding 4: reeks 2, demonstratie van de Spetterbaan

5
afbeelding 5: reeks 2, de Staptegel
6
afbeelding 6: reeks 2, demonstratie van de Roltrap

contactgegevens student:
Mirte Van Aalst,
GSM 04 92 78 08 08
mirtevanaalst@live.nl
Adres: Marialand 16, 9000 Gent
Portfolio website: https://studionaturel.wordpress.com/