< terug

A report on Erasmus teacher exchange with Liene Jakobsone

jakobsone

NL: Op woensdag 8 mei was ontwerper Liene Jakobsone (Kunstacademie Letland) op bezoek met een Erasmus-docentenuitwisseling. Ze vervoegde de Masterproefstudio ‘Vraagstukken uit de praktijk’ en gaf een lezing over haar onderzoek naar ‘Kritisch Design’.

Waarom Kritisch Design?

Sinds het ontstaan van de designdiscipline werd er regelmatig kritisch nagedacht over design. In de jaren 1990 ontstond echter een stroming met als naam ‘Kritisch Design’, die gedefinieerd werd als reactie op het mainstream design. Deze lezing bespreekt deze evolutie van theorieën en praktijken met de nadruk op de verschillende vormen en toepassingen. Tenslotte geeft ze ook aan wat een ontwerper uit dit paradigma kan leren. 

Korte bio Liene Jakobsone

Liene Jakobsone studeerde design aan de Kunstacademie van Letland waar ze momenteel werkt als onderzoeker en docent. Tevens opgeleid als architect leidt ze de architectuur- en designstudio Sampling te Riga (www.sampling.lv). Binnen haar onderzoek focust ze vooral op Kritisch Design.

 

EN: On Wednesday 8 May, designer Liene Jakobsone (Art Academy Latvia) was a visiting teacher within the Erasmus exchange programme. She joined the Master’s Thesis Studio ‘Vraagstukken uit de praktijk’ (Questions from Practice) and gave a lecture about her research into ‘Critical Design’.

Why Critical Design?

Since the emergence of design discipline, design has been critically reviewed. In the 1990s, however, a movement emerged with the name ‘Critical Design’, which was defined as a response to mainstream design. This lecture discusses this evolution of theories and practices with an emphasis on the different forms and applications. Finally, she also indicates what a designer can learn from this paradigm.

Short bio Liene Jakobsone

Liene Jakobsone studied design at the Art Academy of Latvia where she currently works as a researcher and teacher. She also trained as an architect and leads the Sampling architecture and design studio in Riga (www.sampling.lv). Within her research she focuses primarily on Critical Design.