< terug

Two exhibitions designed by Aslı Çiçek: Remembering Landscapes + A School of Schools

asos_acicek_luma

NL

Remembering Landscapes

De Markten, Brussels / BE, until 09.06.2019

De kunstenaars in de tentoonstelling geven een stem aan het landschap. Ze creëren actuele landschapsafbeeldingen tussen fictie, symboliek en documentatie en doen een beroep op ons vermogen om ze te lezen en te ontcijferen – maar ook op de verbeelding en ons vermogen om te rouwen

De tentoonstellingsarchitectuur is een eenvoudige organisatie van de ruimtes door het introduceren van krullende wanden om geïsoleerde ruimtes te maken voor videoprojecties. De muren nemen de bestaande structuur van de hallen in de Markten als een referentie en zijn geplaatst om moeiteloos nieuwe ruimtes te creëren.

Met werk van:
Marianna Christofides, Chloe Dewe Mathews, Lukas Einsele, Anne Heinlein and Göran Gnaudschun, Markus Karstieß, Thomas Kellner, Jan Kempenaers, Aglaia Konrad, Susanne Kriemann, Armin Linke, Andreas Mühe, Alexandra Navratil, Unknown Fields Division, Danny Veys and Kristof Vrancken.

Curatoren: Dr. Eva Schmidt & Prof. Dr. Kai Vöckler

Organisatie: LUCA School of Arts, KU Leuven

More information: https://www.luca-arts.be/rememberinglandscapes_english


A School of Schools: Design as Learning

LUMA Art Foundation, Arles / FR

Deze tentoonstelling brengt het werk samen van 60 ontwerpers uit social design, architectuur en beeldende kunst, met de nadruk op ‘ontwerpen als leren’. De tentoonstellingsarchitectuur is gerelateerd aan de scenografie van de vierde Istanbul Design Biënnale die is gemaakt met aanpassingen van III + 1-constructies van Lukas Wegwerth. In Istanbul werd de inhoud verdeeld over zes kunstruimten, terwijl in Arles de tentoonstelling plaatsvindt in de grote zalen van Mecanique in Parc des Ateliers. Een geheel nieuwe ruimtelijke ordening reageert op de sobere architectuur van deze continue tentoonstellingsruimte en creëert een nieuw verhaal tussen de tentoongestelde werken.

Curatoren: Jan Boelen with Nadine Botha and Vera Sachetti

Co- productie: Luma Art Foundation (FR), IKSV (TR) & Z33 (BE)

Meer info: https://www.luma-arles.org/fr/articles/school-of-schools

_____________________________

EN

Remembering Landscapes

De Markten, Brussels / BE, until 09.06.2019

The exhibition’s artists and groups of artists grant a voice to landscape. They create current landscape images located between fiction, symbol and documentation, and appeal to our ability to read and decipher them – but also to the imagination and our capacity to mourn.

The exhibition architecture is a simple organisation of the spaces by introducing walls which curl to make isolated rooms for video projections. The walls take the existing structure of the halls in de Markten as a reference and are placed to create new spaces effortlessly.

Artists:
Marianna Christofides, Chloe Dewe Mathews, Lukas Einsele, Anne Heinlein and Göran Gnaudschun, Markus Karstieß, Thomas Kellner, Jan Kempenaers, Aglaia Konrad, Susanne Kriemann, Armin Linke, Andreas Mühe, Alexandra Navratil, Unknown Fields Division, Danny Veys and Kristof Vrancken.

Curated by: Dr. Eva Schmidt & Prof. Dr. Kai Vöckler

Organised by LUCA School of Arts, KU Leuven

More information: https://www.luca-arts.be/rememberinglandscapes_english

 

A School of Schools: Design as Learning

LUMA Art Foundation, Arles / FR

The exhibition brings the work of 60 designers from social design, architecture and fine arts to the view, with the focus on design as learning. The exhibition architecture is related to the 4th Istanbul Design Biennial’s scenography which was made with adaptations of III+1 structures of Lukas Wegwerth. In Istanbul the content was spread over six art spaces while in Arles, the exhibition takes place in the grand halls of Mecanique located in Parc des Ateliers. A whole new spatial arrangement reacts to the sober architecture of this continuous exhibition space and creates a new narrative between the exhibited works.

Curated by: Jan Boelen with Nadine Botha and Vera Sachetti

Co- production of: Luma Art Foundation (FR), IKSV (TR) & Z33 (BE)

More information: https://www.luma-arles.org/fr/articles/school-of-schools

remembering-landscape_acicek-luca