< terug

Koen Deprez ontwerpt monument voor Girolama Savonarola in de Verbeke Foundation

pyloon-latijns-kruis-25-procent-schaduw-met-brandstapelkopie

NL: In 1986 legde de Belgische architect / kunstenaar Luc Deleu (TOP Office) twee pylonen horizontaal op een plein in Gent. De installatie was onderdeel van Deleu’s onderzoek naar Schaal & Perspectief. Het feit dat het werk zich in Gent bevond, was minder belangrijk.
Vorig jaar vroeg de #verbekefoundation in Kemzeke me om iets te doen met twee vergelijkbare pylonen. Ik was de installatie van Luc Deleu niet vergeten en vroeg enige tijd om erover na te denken. Het werk moest worden geplaatst tussen de abdijkerk van … de Nederlandse kunstenaar Marinus Boezem en een grote stapel brandhout. Objecten veranderen vanwege de context waarin ze worden geplaatst. Ze krijgen een andere benadering. In mijn doctoraat, dat ik momenteel aan het afronden ben aan de KU Leuven, schrijf ik erover. Context & Narrativity zijn sleutelbegrippen binnen de gehele context van mijn eigen oeuvre.
In het #contextmodel van Kemzeke presenteerde ik de twee schaalmodellen van de pylonen op elkaar als een Latijns kruis. Geplaatst tussen de kapel en de stapel hout, dook de naam van de Florentijnse boeteling predikant Girolamo Savonarola (1452-1498) onmiddellijk op. Savonarola’s preken, die vol waren van dood, vernietiging en de verwachte apocalyps of eindtijden, leidden tot grote bewondering bij de jonge Michelangelo en Pico Della Mirandola, gevolgd door innerlijke conflicten. Aan de ene kant moesten ze afstand doen van kunst, maar aan de andere kant moesten ze Savonarola’s visioenen van dood en vernietiging laten zien door middel van kunst. Op deze manier vindt Savonarola paradoxaal genoeg zijn weg als een belangrijke be├»nvloeder van de meest vooruitstrevende kunst van zijn tijd. Savonarola kwam uiteindelijk op de brandstapel terecht. Het project voor de Verbeke Foundation is opgevat als een monument voor Girolama Savonarola. (in samenwerking met Christophe Vandeneynde)

Koen Deprez

______________________

EN: In 1986 the Belgian architect/artist Luc Deleu (TOP Office) laid two pylons horizontally on a square in Ghent. The installation was part of Deleu’s research into Scale & Perspective. The fact that the work was in Ghent was much less important.
Last year the #verbekefoundation in Kemzeke asked me to do something with two similar pylons. I hadn’t forgotten Luc Deleu’s installation and asked for some time to think about it. The work was to be placed between the abbey church of …the Dutch artist Marinus Boezem and a large pile of firewood. Objects change because of the context in which they are pushed. They are given a different lecture. In my doctorate, which I am currently completing at the University of Leuven, I write about it. Context & Narrativity are key concepts within the whole context of my own oeuvre.
In Kemzeke’s context model I presented the two scale models of the pylons on top of each other like a Latin cross. Placed between the chapel and the pile of wood, the name of the Florentine penitentine preacher Girolamo Savonarola (1452-1498) immediately illuminated. Savonarola’s sermons, which were full of death, destruction and the expected apocalypse or end times, led to great admiration among young Michelangelo and Pico Della Mirandola, followed by inner conflict. On the one hand they had to renounce art, but on the other hand they had to show Savonarola’s visions of death and destruction through art. In this way Savonarola paradoxically finds his way as an important influencer of the most progressive art of his time. Savonarola eventually ended up on the stake. The project for the Verbeke Foundation is conceived as a Monument to Girolama Savonarola. (in collaboration with Christophe Vandeneynde)

Koen Deprez

hanging_and_burning_of_girolamo_savonarola_in_florence

53754243_546404829185085_5850381425844420608_n

53643404_393958544724086_466907552605536256_n

53604795_625095174593759_846227016804990976_n

53229460_296355477725417_8049140446418436096_n