< terug

Learning in Brussels : the Impossible School

photo-steynen-bxl

Docenten: Sophie Laenen, Karen Kesteloot
Engagement: Craftsmanship

Bouwen en beschouwen.  Beschouwen en bouwen

CONTEXT

De groei van de stad impliceert een dwingend en dringend tekort aan ruimte voor scholen. Tegelijk bevat de stedelijke omgeving heel wat  “onderbenutte” structuren en plekken.

De studio vertrekt vanuit deze tweevoudige gedachte.

Hoe zien we het tekort aan schoolinfrastructuur in te vullen in een complexe stedelijke gelaagdheid, en wat zijn de invloeden die een stad als Brussel kan uitoefenen op een schoolomgeving? Hoe organiseren we een school in het bestaande gefragmenteerde stedelijke weefsel? Welke ingrepen werken een meer kwalitatieve en inspirerende leeromgeving in de hand?

Wat als een school de overdekte passages in de stad bezet, of zich verspreidt over de vergeten monumenten van de hoofdstad, of verweven komt te zitten in verschillende huizen(blokken) – misschien krijgt het noordstation een learning centre, en palmen de klassen de leegstaande kantoren van de noordwijk in?

Staat de school als een type op zichzelf? Of kunnen we de “ruimtelijke” wisselwerking tussen onderwijs en omgeving onderzoeken in een stad als Brussel, waarbij we schoolinfrastructuren verder durven herdenken door “hergebruik” van bestaande structuren voorop te stellen .

Denk daarbij ook aan de brede school in aansluiting met de buurt, en de stad; slim en meervoudig ruimtegebruik; flexibele inrichting van de schoolomgeving, nieuwe vormen van onderwijs, enzovoort.

[Program –] De studio IMPOSSIBLE SCHOOLS start vanuit de hypothese dat de vraag naar schoolinfrastructuren het aanbod aan vrije percelen overstijgt waardoor het bestaande patrimonium van Brussel moet aangesneden worden om te voldoen in extra onderwijsinfrastructuur voor de stad.

Vertrekpunt: STADSVERNIEUWINGSCONTRACT ‘Kruidtuin-Jonction-Noord’

Bestaande structuren en onbenutte plekken vormen de inzet. Architectuur vormt de tool om dit patrimonium te transformeren. De klas vormt het vertrekpunt om de plek te hertekenen.

Onderbenutte, vergeten of (over-)beladen plekken in de stad vormen het speelveld om nieuwe onderwijsvormen ruimtelijk te gaan ontwikkelen. Structuren worden terug hertekend en krijgen nieuwe betekenissen. De make-over kan zich heel subtiel inbedden, of kan drastisch ingrijpen op het stedelijke weefsel. De nieuwe infrastructuur tekent een nieuwe schoolomgeving, maar hertekent misschien ook de stedelijke conditie. In dat opzicht kan een project zowel radicaal als delicaat zijn in de manier waarop wordt omgaan met de context. Vast staat de beoogde precisie op vlak van taal, structuur en typologie.

De Klas Tatiana test

De klas en zijn gebruiker vormt het vertrekpunt om de plek te hertekenen.

meer

De Klas Tatiana test

De klas en zijn gebruiker vormt het vertrekpunt om de plek te hertekenen.

meer

Tatiana test

De klas en zijn gebruiker vormt het vertrekpunt om de plek te hertekenen.

meer
julie-de-groote

Test 1

meer
facture-blog

Online exhibition: FACTURE – Curating Craftsmanship 12/05-12-06

FACTURE Curating Craftsmanship Online Exhibition (Tumblr) Online Exhibition (Instagram) #curatingcraftsmanship #goingpublic_kul #onlineexhibition #wetrekkenonsplan #facture #wunderkammer LAUNCH:  Tuesday 12 May 2020 FINISSAGE: Friday 12 June 2020, 5.30 PM Please register on https://facture.eventbrite.nl in order to receive the link for the closing event ‘FACTURE’ ‘Facture’ is the act, process or manner of making. It is used to indicate […]

meer