< terug

Eeuwige welvaart

eeuwige-welvaart

Docent: Dirk Coopman
Engagement: Mediating Tactics

Een architecturaal denken in het domein van de economische geografie.

Waarom bouwen in de publieke ruimte: Ter vrijwaring van verkaveling van het omgevende landbouw- en
bosgebied. En tot voordeel van de staatskas . Maar vooral tot verbetering van de publieke ruimte.
Dat de publieke ruimte op veel plaatsen haar optimum niet bezit legitimeert het bouwen aldaar.
Te grote stedelijke ruimten, te brede lanen, oude steenwegen die beter voetgangersgebied worden, te
anonieme parkranden, open ongedefinieerde gaten in de stad, ringlanen en bruggen, kaden en
recreatiedomeinen, al deze zaken kunnen omhuld, omrand of opgesplitst worden mits de publieke ruimte
daardoor waardevoller wordt als stedelijke ruimte.
Dat door de waarde van deze toplocaties de grond staatsmiddelen aanlevert is een bijkomend voordeel. Als
de waarde van de grond niet direct betaald wordt maar een jaarlijkse fractie betreft van zijn waarde, evenwel
onbeperkt in de tijd verschuldigd, dan verkrijgt de staat jaar na jaar zonder finaliteit in toenemende mate
inkomsten uit haar gronden.
De afwezigheid van het openbare domein in het register van beschikbare bouwgrond wordt hier voorwerp
van het architecturale denken.
Dat daarbij kennis omtrent architecturale criteria ongezien scherp op de voorgrond zullen treden is een
substantieel gevolg van de voorwaarde tot bouwen in de publieke ruimte.

Opgave: Kies een plek in het publieke domein die door bebouwing beter wordt.
Precies door het bedenken van een verbetering is instemming verkrijgbaar immers het publieke domein dient
zo op meer dan één wijze allen.
De weegschaal welke stelt ‘het zal goed moeten zijn of het zal niet zijn’, produceert criteria die de discipline
zullen aansturen tot de productie van meer en betere stedelijke ruimten.
Precies de effecten van gewilde voorbeeldige stedelijkheid zijn het doel. Dat daarmee een staatsbegroting
wordt gevoed is een ander effect.

Dirk Coopman

Zie bijlage ‘Bouw in de publieke ruimte !’.

Deze oefening is geschikt voor de beide masters.
* beschikbare tabellen bewijzen de stelling dat door te bouwen in het publieke domein de belasting op arbeid én vennootschappen op termijn weggewerkt kan worden.
Vanzelfsprekend zal deze uitkomst architectuur in het centrum plaatsen van het publieke debat.