< terug

Conceptualise

conceptu

CONCEPTUALISE
AC/AL (All City/All Land) Een nieuw waterpark

Herfststudio sem 1

Docent: Erik Van Daele ism Leiedal en L’espace blue als externe partners
Engagement: Urban Cultures

Afbeelding links: De Gaverbeek. De dialoog in het waterpark werkt door op verschillende schalen van landschap tot architectuur (Bron: studio conceptualis 2018)

Klimaatsverandering confronteert ons wereldwijd met een wateroverlast en -tekort. De vooruitzichten voor Vlaanderen zijn extreem natte winters en droge zomers met piekregenbuien; teveel water in de winter, te weinig in de zomer. We moeten een nieuw watermanagement bedenken dat water buffert, laat infiltreren en het overtollige winterwater opslaat. Dat nieuwe waterbeheer zal een ruimtelijke impact hebben. In deze studio experimenteren we met die ruimtelijke impact van dat nieuw waterbeleid. We herdenken het ogenschijnlijk conflict water, landschap  en stedelijkheid door nieuwe types open ruimte en gebouwde figuren te bedenken dit nieuwe waterbeheer kunnen faciliteren. Hoe kunnen woonbuurten, industrie, landbouw, recreatie, enz ruimtelijk worden ingezet in een watermanagement? We ontwerpen nieuwe kleinschalige ruimten en gebouwen gericht op een nieuw waterbeleid voor de Heulebeek. De beek is geen homogene waterstructuur maar een optelsom van sequensen elk met een eigen ontwerpproblematiek. We  onderzoeken de dialoog tussen water en i) boerderijen en landbouw ii) een dens kleinschalig dorp iii) industrie iiii) een gebied tussen de regionale stad en het landschap.

De studio maakt deel uit van het project 2020 Espace Blue van de Eurometropole (= samenwerkingsverband tussen Lille, Kortrijk, Roubaix en Tourcoing). We werken samen met specialisten inzake ecologie, waterbeheer, co-creatie, mobiliteit,…We zullen onze ontwerpen bespreken  met studenten en docenten van de universiteiten van Venetië, Doornik, Lille en Brussel, die allen betrokken zijn bij het espace blue project. Het doel van de studio is om nieuwe projecten te introduceren die de inzichten van beleidsmakers kunnen beïnvloeden en zo de espace blue ( het waterpark) op de agenda van de manifestatie Lille world capital of design te krijgen.