< terug

Pascal De Decker: ‘Wonen komt in debat over vergrijzing niet aan bod’

‘Het woonbeleid is niet bezig met ouderen en het ouderenbeleid niet met wonen. En geen van beide is bezig met ruimtelijke ordening, terwijl de plaats waar je woont er wel toe doet’, zegt professor Pascal De Decker.

Lees het artikel hier.

Photo by Christian Langballe on Unsplash