Expo / The Vanished City – Dogma Rooms

rooms

In de tentoonstelling De verdwenen stad speelt architect Malgorzata Maria Olchowska (KU Leuven) met het idee dat huizen getuigen zijn van de tijd. Ze beschouwt gebouwen als deel van het collectieve geheugen die dus onlosmakelijk verbonden zijn met bepaalde gebeurtenissen. Op die manier overstijgt ze de vaak technische benadering van architectuur. ‘Huizen worden dragers van een ziel, van verhalen en betekenissen.’

Hoe kunnen we een ruimte beleven? En hoe kunnen we een stad in verandering archiveren? In De verdwenen stad vertrekt Olchowska van een zelfgemaakte maquette die op verschillende manieren tot beelden is herleid. Lees meer.

Samen met De verdwenen stad opent op 12 maart om 20u in deSingel ook de tentoonstelling ‘Rooms’ met werk van het architectenbureau Dogma (Martino Tattara, KU Leuven).

In Rooms neemt architectenbureau Dogma (Pier Vittorio Aureli en Martino Tattara) de huiselijke ruimte onder de loep. De tentoonstelling omvat twee verschillende benaderingen: ‘The Room of One’s Own’ focust op de geschiedenis en het gebruik van de privékamer. ‘Loveless’ schets de geschiedenis van de minimumwoning. Beide speurtochten stellen de architectuur van de huiselijke ruimte in vraag vanuit haar meest basale element: de kamer.

Waar architect Louis Kahn de kamer zag als de essentiële oorsprong  van de architectuur, stelde schrijfster Virginia Woolf in 1929 dat ‘een eigen kamer hebben’ voor een vrouw in die periode zoveel betekende als het kritisch omgaan met de patriarchale logica van de huiselijke ruimte. Lees meer.

  • Opening 12.03.19, 8 pm
  • 13.03.2019, 14:00 tot 16.06.2019, 19:00
  • deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

__________________________________________________________

In the exhibition ‘De verdwenen stad’ (The Vanished City), architect Malgorzata Maria Olchowska works on the idea that houses are witnesses of the times. She considers buildings as part of the collective memory, which are therefore inseparable from certain events. In this way she transcends the often technical approach to architecture. “Houses become carriers of a soul, of stories and meanings.”

How can we experience a space? And how can we archive a city in change? In De verdwenen stad Olchowska uses a home-made model (that has been reduced to images in various ways) as a starting point. Read more.

Together with ‘De verdwenen stad’, the exhibition ‘Rooms‘ will hows work by the architectural office Dogma (Martino Tattara) and will also open at deSingel on 12 March at 8 pm.

The exhibition Rooms explores the domestic space via its simplest manifestation: a room. Taking this as a starting point, Dogma (Pier Vittorio Aureli and Martino Tattara) presents the results of two distinct lines of enquiry: The Room of One’s Own, which focuses on the history and function of the private room, and Loveless, which charts the evolution of the ‘minimum dwelling’.

While the American architect Louis Kahn (1901-1974) considered the room to be the essential origin of architecture, the British author Virginia Woolf (1882-1941) emphasized the private space as being vital to female creativity in ‘A Room of One’s Own’ (1929). At the time of writing, her words were a direct challenge to the patriarchal organization of the domestic sphere and, by extension, society at large. Read more.

  • Opening 12.03.19, 8 pm
  • 13.03.2019, 2 pm till 16.06.2019, 7 pm
  • deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *