< terug

Expo / Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht

open_campagnebeeld-1000x611

Om de twintigste verjaardag van Open Oproep te vieren, blikt een unieke tentoonstelling terug op zijn boeiende geschiedenis.

De Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers werd rond de eeuwwisseling in het leven geroepen door de eerste Vlaamse Bouwmeester bOb Van Reeth. De procedure is tot op vandaag een van de belangrijkste instrumenten die het Team Vlaams Bouwmeester hanteert om tot ambitieuze en kwalitatieve publieke architectuur te komen. Niet alleen het huidige aanschijn van Vlaamse steden en gemeenten, ook het denken en spreken over architectuur in Vlaanderen werden er mee door bepaald. Om de twintigste verjaardag van de Open Oproep te vieren, blikt deze tentoonstelling terug op zijn boeiende geschiedenis.

Een panorama van Vlaanderen biedt een overzicht van de projecten die de voorbije twintig jaar via Open Oproep werden gerealiseerd. Aan de hand van drie concrete trajecten wordt de Open Oproep vervolgens als methode ontleed en toegelicht. De Wunderkammer, tot slot, is een prikkelende schatkamer die het architecturale resultaat van twintig jaar Open Oproep verbeeldt. De tentoonstelling reist na het Festival van de architectuur in variërende versies door Vlaanderen.

De expositie put uit het rijke archief van de Vlaamse Bouwmeester en omvat verrassende architectuurinstallaties van Ester Goris, Malgorzata Maria Olchowska en Joris Kerremans. Ze biedt een unieke blik op de Open Oproep als een dynamische samenwerking tussen opdrachtgever, architect en Bouwmeester.

De tentoonstelling loopt van vrijdag 20 september tot en met donderdag 31 oktober. Ze is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14u tot 18u. Tijdens het Festival van de architectuur is de tentoonstelling uitzonderlijk bijkomend open op zondag, maandag en dinsdag van 14 tot 18u.

Curatoren: Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche.

Meer info.